WITTEX PLUS SK EN

AKTUALITY A NOVINKY

03
Marec

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V priebehu roka 2022 sa nám podarilo zaviesť normu STN ISO 45001 : 2019. Jej zavedením dokážeme zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti práce a  predchádzať chorobám z povolania.         viac

01
December

Novinka v technologickom parku!

Rozšírili sme náš technologický park o nový, v poradí už štvrtý rezací ploter pre výrobu tesnení  rôznych tvarov z mäkkých materiálov, podľa želania zákazníka. ... viac

03
November

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2016.

V priebehu októbra sme úspešne absolvovali pravidelný recertifikačný proces a obhájili sme certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2016 na ďalšie obdobie. viac

VÍTA VÁS WITTEX PLUS

Výrobca tesnení a tesniacich materiálov

Firma sa zaoberá výrobou a distribúciou tesnení, tesniacich materiálov, tesnení z gumy, gumotextilu, bezazbestových dosiek, fíbru, plastu a ďalších materiálov.

výroba a predaj tesnení a tesniacich materiálov
komplexné odborné poradenstvo v oblasti tesniacich materiálov
veľkoobchod technických plastov
tvarové delenie a opracovávanie materiálov


NAŠE PRODUKTOVÉ RADY - PRIEMYSELNÉ TESNENIA A TESNIACE MATERIÁLY