WITTEX PLUS SK EN
ÚVOD NOVINKY O NÁS VÝROBA KATALÓG PRODUKTOV NA STIAHNUTIE KONTAKT

Pyro-Tex páska HP- samotvarujúce tesnenie

.

Všeobecné údaje

Modr€é tieňovanie na obr‚ázku predstavuje tesniaci materiá‚l.
Po pevnom stlačení„ sa tá‚to homogé€nna hmota sformuje do utesnené€ho spoja.
Balené€ na cievkach
o dĺžkach 8 a 15 metrov.
(dostupn€é aj v špeciá‚lnych veľkostiach)

Použitie

Teplota*: do 1800†F/1000 °†C
Tlak : do 3500psi/241bar (štandardnýˆ typ)
          do 4500psi/310bar (vysokotlakýˆ typ)
pH faktor : 0-14, okrem silnˆých oxidačnýˆch lá‚tok

*Pri použití„ nad teplotu 1000†F/538†°†C kontaktujte predajcu


Použitie: HP
Pre vysoké€ tlaky


0.006" silnᇠkovovᇠvý‚ztuž v jadre každé‰ho jednotlivé‰ho prvkuPoužitie: Štandard
Pre bežné€ tlaky


600.000 psi vý‚ztuž z uhlí„kový‚ch vlá‡kien v jadre každé‰ho jednotlivé‰ho prvku

Kotlovýˆ výˆmenní„k tepla v priereze
1. Pri prierezoch 5/16" a vyššie spojiť konce šikmý‚m rezom.
   Štandardn‚ým rezom a prekrytí„m pri prierezoch menší„ch.2. Aplikovať lepidlo na plochú… stranu a všetky spoje tesnenia Pyro-Tex
    a nechať zaschnú…ť.3. Usadiť tesnenie, pevne pritlačiť na spr‡ávne miesto a spoje prekryť,
    tak ako je to na obr‡ázku.


4. Pri použití„ pomocné‰ho rebrovania prekryť každ‚ý koniec rebra tesnení„m tak,
    ako je to na obr‡ázku.


5. Spoje prilačiť pevne spolu.


Veľkosť (minimálna):

Pásku je možné dodať aj v neštandardnom rozmere.

Štandardný‚ štvorhran:
3,2mm x 3,2mm x 15m
4,8mm x 4,8mm x 15m

Štandardný‚ polkruh:
6,3 mm x 15m
7,9 mm x 15m
9,5 mm x 15m
12,7mm x 15m
14,3mm x 15m
15,8mm x 15m
19,0mm x 15m

Štandardný‚ obdĺžnik:
4,8 mm x 3,2 mm x 15m
6,3 mm x 3,2 mm x 15m
7,9 mm x 4,7 mm x 15m
9,5 mm x 4,7 mm x 15m
12,7mm x 4,7 mm x 15m
15,8mm x 6,3 mm x 15m
19,0mm x 6,3 mm x 15m
25,4mm x 6,3 mm x 15m

Pre technické€ ú‹daje kontaktujte predajcu
Prí„klad inštalá‚cie: Pero a dr‚ážkaPred stlačení„m:

Vyberte vhodnú… veľkosť
a nalepte do dr‡ážky.

Po stlačení:

Húr…bka tesnenia (A) by mala byť
v rozmedzí„ 0.070" do 0.090".
  
    Stiahnuť informácie v PDF >

Žiadosť o cenovú ponuku

Produkt
Meno / Firma*
Mesto / Obec
E-mail*
Telefón*
Vaše požiadavky a poznámky pre nás*
 
* označené položky sú povinné