WITTEX PLUS SK EN
ÚVOD NOVINKY O NÁS VÝROBA KATALÓG PRODUKTOV NA STIAHNUTIE KONTAKT

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Wittex plus s. r. o, zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016 / 679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Wittex plus s. r. o., so sídlom Piešťanská 87, 922 07 Veľké Kostoľany.
IČO: 36231720 DIČ: 2020187895 IČ DPH: SK2020187895
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.: 11416/T.

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Michal Podolan, konateľ spoločnosti.
V prípade potreby možnosť kontaktovať na: predaj@wittex.sk

3. DOTKNUTÁ OSOBA

Kupujúci

4. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje uvedené v predchádzajúcich bodoch získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve / objednávke, prípadne ste ich uvideli v ďalších dokumentoch potrebných pre uzatvorenie zmluvného, obchodného vzťahu. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov, evidencií (napr. z obchodného registra).

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.PRÁVNY ZÁKLAD

7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV U PREVÁDZKOVATEĽA

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY


Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

11. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBYV prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na predaj@wittex.sk.