WITTEX PLUS SK EN
HOME NEWS INTRODUCTION PRODUCTION PRODUCTS DOWNLOAD CONTACT

The foot conveyor belts

.

Všeobecné údaje

Gumové dopravníkové pásy sa používajú v baniach, hutníctve, kamenolomoch, pieskovnach, cementárnach, vápenkách, papierníckom priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, cukrovaníckom priemysle, či v elektrárňach. Pásy sú vyrobené z gumových krycích vrstiev, gumových okrajov a gumotextilného jadra.

Vložky: jadro môže obsahovať 2 až 6 vložiek
Typy vložiek: polyester (EP), polyamid (PP)
Predlženie pásu: Predĺženie pásu vzniknuté statickým i dynamickým zaťažením pásu je kompenzované napínacím mechanizmom. Veľkost trvalého predľženia záleží na konštrukcii kostry pásu. Potrebná dráha napínania záleží na dlžke dopravníku a druhu použitého pásu.
Krycie vrstvy a okraje chránia pred poškodením jadra a pred atmosferickými, biologickými a chemickými vplyvmi.
Spojovanie pásov: vulkanizácia, lepenie, mechanicky

Okrem hladkých gumotextilných pásov dodávame aj profilované dopravníkové pásy a pásy odolné voči prerazeniu
( s kovovou alebo polyamidovou vložkou).


Odporučená hrúbka vrstiev pásu

materiál

vrchná vrstva [mm]

vrchná vrstva [mm]

triedené uhlie 3 - 5 2 - 3
surové, uhlie, ruda, kameň 4 - 6 2 - 4
kusové uhlie, ruda 8 - 10 2 - 4phone : 


email : 
web : 
+421 33/285 12 11
+421 33/285 12 12
+421 33/285 12 13
predaj@wittex.sk
www.wittex.sk
www.rezanielucom.sk
Wittex plus s.r.o.
Piešťanská 102
92207 Veľké Kostoľany
SLOVAK REPUBLIC
HOME | NEWS | INTRODUCTION| PRODUCTION | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT

Terms & Conditions >
Information about cookies >

Copyright © Wittex plus s.r.o.., 2014. All right reserved.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok